Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek 
hatályos: 2024. március 1-től 

 
Jelen Általános Szerződési Feltételek az ECORGAN Kft. felé leadott minden megrendelésre és az ezen rendelések kapcsán létrejövő szerződésekre egységesen vonatkoznak. 
A Felek közös megegyezéssel az Általános Szerződési Feltételektől eltérhetnek, ha az eltéréseket Forgalmazási Keretszerződés formájában írásban, mindkét fél aláírásával rögzítik. Ilyen esetben a jelen Általános Szerződési Feltételek a létrejövő Forgalmazási Keretszerződés elválaszthatatlan részét (1. számú mellékletét) képezik. Eltérő rendelkezések esetén a Forgalmazási Keretszerződésben rögzített feltételek lesznek az alkalmazandóak.  
 
1.    Fogalmak 
1.1. „Eladó”: ECORGAN Kft. (székhely: 6640 Csongrád, Ipari park utca 2.) 
1.2. „Megrendelő”: az a társaság (viszonteladó), amely áru beszerzése érdekében megrendelést ad az Eladónak. 
1.3. „Felek”: Eladó és Megrendelő együttesen. 
 
2.    Szerződés létrejötte 
2.1. Eladó a Megrendelő előzetes megrendelései alapján árut ad el, illetve a megrendelt árut leszállítja a Megrendelő részére. Megrendelő vállalja, hogy a megrendelt árumennyiséget átveszi, és az árát megfizeti. 
2.2. A Felek között az áruk szállítására vonatkozó egyedi szerződések az Eladó által küldött visszaigazolással jönnek létre, az alábbi tartalommal: 
− elsősorban a visszaigazoláson feltüntetett tartalommal és feltételekkel 
− az ott nem szabályozott kérdésekben a Felek között érvényben lévő Forgalmazási Keretszerződésben rögzítettek szerint 
− minden egyéb kérdésben a jelen ÁSZF szerinti feltételekkel 
2.3. Megrendelő az áruk szállítására vonatkozó megrendelés átadásával kifejezetten elfogadja és magára nézve kötelezőnek elismeri a jelen ÁSZF-ben foglaltakat (a Felek között érvényben lévő esetleges egyéb írásos megállapodásokkal módosítva). 
 
3.    A megrendelés menete 
3.1. Eladó megrendeléseket kizárólag írásban fogad el. Megrendelő a megrendelést az alábbi lehetőségek valamelyikén keresztül adhatja le:  
-    www.ecorgan.hu online felületen,  
-    a www.ecorgan.hu oldalról letölthető Rendelés Nyomtatvány kitöltésével, majd a rendeles@ecorgan.hu e-mail címre történő megküldésével 
3.2.    A fentiek szerint leadott, pontos és teljes megrendeléseket Eladó munkanapokon lehetőleg egy órán belül visszaigazolja. Eladó webrendelési felületén történt rendelés fogadásáról küldött automatikus e-mail értesítés még nem minősül rendelés visszaigazolásnak. Az előre utalással rendezendő megrendelések esetében az Eladó előleg bekérőt állít ki. 
3.3.    Amennyiben Megrendelő néhány órán belül nem kap visszaigazolást, úgy azt köteles jelezni a rendeles@ecorgan.hu e-mail címre küldött üzenettel. 
3.4.    Megrendelő a megküldött visszaigazolást az adatok helyességének ellenőrzése érdekében köteles ellenőrizni.  
3.5.    A hiányosan, pontatlanul vagy nem egyértelműen leadott rendelések ügyében Eladó felveszi a kapcsolatot a Megrendelővel, ami a rendelés feldolgozási idejét szükségszerűen meghosszabbítja. 
3.6.    Amennyiben a kért szállítási cím eltér a számlázási címtől, Megrendelő a megrendelésben azt köteles külön feltüntetni. Ellenkező rendelkezés hiányában Eladó a Megrendelőnek az Eladó ügyviteli rendszerében rögzített szállítási címére teljesíti a szállítást. 
3.7.    Amennyiben Megrendelő nem ad meg kért szállítási dátumot, Eladó a lehető legkorábbi időpontra igazolja vissza és szállítja ki a termékeket.  
3.8.    A visszaigazoláson szereplő szállítási határidő tájékoztató jellegű, a fuvarszervezés függvényében a tényleges szállítás az adott hét más napjára is eshet. Eladó fenntartja a jogot, hogy a beszállító eltérő visszaigazolása esetén a rendelés visszaigazoláson szereplő szállítási határidőt módosítsa. Ez esetben Eladó visszaigazolás módosítást küld Megrendelő részére. Megrendelő a módosítás kézhezvételétől számított 48 órán belül elállhat a rendeléstől következmények nélkül. 
 
4.    Árak, minimális rendelési érték 
4.1. A termékek nettó vételárát az Eladó által kiadott, érvényes árlisták és akciós árajánlatok tartalmazzák. 
4.2. A mindenkori javasolt fogyasztói árak a www.ecorgan.hu oldalról letölthetők, a viszonteladók nettó átadási árai pedig az e-mailen kiküldött linkeken, illetve a webrendelés felületen keresztül érhetők el. 
4.3. Eladó az árváltoztatás jogát fenntartja, amelyről az életbe lépés előtt e-mailen tájékoztatja a Megrendelőt. Az új árak életbe lépése előtt leadott rendeléseket az Eladó a visszaigazoláson szereplő (korábbi) árakon szolgálja ki, az új árak életbe lépésétől számított további 30 napig. 
4.4. Az árjegyzékekben szereplő árak tartalmazzák a termékek csomagolási és szállítási költségeit is, az alábbiakban rögzített korlátozásokkal. 
4.5. Amennyiben a rendelés értéke nem éri el a nettó 45.000 Ft-ot, a rendelés rögzítésekor Eladó rendelésenként 3.500 Ft + ÁFA fuvarköltséget számol fel. Amennyiben Megrendelő több megrendelése összevonható egy szállításra, és azok együttes értéke meghaladja a nettó 45.000 Ftot, Eladó eltekint a fenti költség felszámolásától. 
4.6. Eltérő írásos megállapodás hiányában a kiállítási mintaként megrendelt termékeket az Eladó 40% mintakedvezménnyel számlázza (a mindenkor érvényes átadási árból). A mintakedvezménnyel vásárolt termékeket a Megrendelő köteles legkésőbb az átvételtől számított 3 hónapon belül kiállítani, és legalább 1 évig kiállítva tartani (amelyet az Eladó jogosult bármikor ellenőrizni). Ezen kötelezettség be nem tartása esetén a jogosulatlanul igénybe vett mintakedvezményt az Eladó visszakövetelheti. 
 
5.    Szállítási feltételek 
5.1. A megrendelt termékeket az Eladó a visszaigazolásban szereplő feltételek szerint kiszállítja a megadott címre, vagy a Megrendelő kifejezett kérése esetén személyesen is átvehetők az Eladó csongrádi vagy budapesti telephelyén. A kiszállítás munkanapokon, munkaidőben történik, logisztikai partneren keresztül. A teljesítés helye az Eladó által visszaigazolt átadási cím. A teljesítés időpontja az a nap, amikor az Eladó a termékeket a szállítmányozó partnerének (vagy személyes átvétel esetében a Megrendelőnek) átadta. 
5.2. Amennyiben a Megrendelő a fentiektől eltérő szállítási vagy áruátvételi módot igényel, azt az Eladó a logisztikai lehetőségei függvényében, esetleges felár ellenében megkísérli teljesíteni. Eladó fenntartja a jogot, hogy az ésszerű keretek között nem teljesíthető vagy aránytalan többlet terhet jelentő kéréseket elutasítsa. 
5.3. Egy előleg bekérőhöz tartozó tételek több részletben történő kiszállítására nincs lehetőség. 
5.4. Készleten lévő termékek esetében az adott munkanapon 15:00 óráig beérkező rendeléseket az Eladó lehetőség szerint a következő munkanapon kiszállítja. Az ezen időpont után érkező rendelések esetében egy munkanappal kitolódik a szállítási határidő. 
5.5. A vevőrendelésre beszerzett (nem készleten lévő) termékekre a várható szállítási idők (a gyártó visszaigazolásának függvényében): 
Termékcsoport     Szállítási határidő 
BLANCO termékek     2-12 hét 
RITTER és InSinkErator termékek     2-4 hét 
De Dietrich termékek     2-5 hét 
SMEG termékek     gyártói visszaigazolás szerint 
HITACHI és ELICA készülékek, bútorok     4-8 hét 
SILVERLINE, EVIDO, LIVINOX, egyéb termékek     7-10 hét 
 
5.6. Megrendelő köteles előre jelezni Magyarország területén kívülre történő szállítási igényét, amelyre Eladó egyedi ajánlatot készít. Amennyiben az Eladó részéről a kért külföldi címre szállítás nem megoldható, a termékek Eladó telephelyén vehetők át. 
5.7. Eladó viszonteladó partnereinek telephelyeitől eltérő címre (pl. végfelhasználóhoz) szállítást az alábbi feltételekkel vállalja: 
-    Értékhatártól függetlenül a rendelés rögzítésekor Eladó rendelésenként 3.500 Ft + ÁFA/szállítás fuvarköltséget számol fel. 
-    A szállítás módját ezen esetekben az Eladó határozza meg. 
-    A fenti esetekben az áruátvételt követően Eladónak nem áll módjában elfogadni szállítási sérülésre vonatkozó reklamációt. 
-    A kiszállítást a szállítmányozó partner H-P 7-17:00 között, a végfelhasználóval való egyeztetésnek megfelelően, kizárólag szilárd burkolaton megközelíthető címre végzi. 
-    Megrendelő feladata és kötelessége gondoskodni arról, hogy a végfelhasználó címére történő szállítás esetén rendelkezésre álljon a végfelhasználó kifejezett hozzájárulása a személyes adatainak átadásához az Eladó illetve az általa megbízott szállítmányozó partner részére. Eladó gondoskodik az ilyen személyes adatok előírásszerű kezeléséről a mindenkori Adatkezelési Szabályzata szerint. 
5.8. Eladó gondoskodik az áru csomagolásáról úgy, hogy a fuvarozás és tárolás során az alkalmas legyen az áru épségének megóvására. A csomagolás külső részén Eladó a szokásos termékadatokon kívül minimum az alábbi információkat tünteti fel: 
-    EAN kód 
-    A Gyártó neve és címe 
-    Megrendelő (forgalmazó) neve és címe 
-    Termék cikkszáma 
5.9.    Eladó a forgalmazott termékeinél szúrópróbaszerű minőségi ellenőrzést végez. A gyári csomagolásban érkezett terméket kibontja/vissza- vagy átcsomagolja, amelyről tájékoztató jelzést helyez el a termék csomagolásán. 
5.10.    A termékdokumentációk (pl. jótállási jegy, használati útmutató stb.) a termék dobozában/csomagolásán találhatók meg. Az online használati útmutató letölthető a manual.ecorgan.hu oldalról is a márka és cikkszám megadásával. 
5.11.    Megrendelő a csomagot kiszállításkor a kézbesítő előtt köteles megvizsgálni. Ha a csomagoláson külső sérülés látható, Megrendelő köteles felbontani a csomagot és arról jegyzőkönyvet felvenni legalább 2 példányban, amelyet aláírásukkal hitelesítenek a jelenlévő képviselők. Eladó utólagos reklamációt a csomag fizikai sérüléséről a kézbesítést követő 48 órán belül fogad el. Megrendelő a szállítási sérülést a bejelentes.ecorgan.hu online felületen jelentheti be, vagy a vevoszolgalat@ecorgan.hu e-mail-címre küldött fényképpel és jegyzőkönyvvel jelezheti, amelyet a www.ecorgan.hu oldalról letölthető, Szállítási Sérülés Bejelentő Nyomtatvány kitöltésével kell alátámasztania. 
5.12.    A Megrendelő által továbbszállított termékekre utólag szállítási sérülésből adódó reklamációt Eladó nem fogad el.  
5.13.    Eladó a Megrendelő megrendelése alapján az áruk szállításával, átadásával egyidejűleg szállítólevelet, árukísérő okmányt vagy számlát ad, amelyben a tételes átvételt Megrendelő képviselője aláírásával igazolja. Szállítólevéllel vagy árukísérő okmánnyal történő áruátadás esetén az Eladó kapcsolódó számláját utólag postán vagy e-számla formájában küldi meg Megrendelő részére. Igazolt áruátvétel után Eladó mennyiségi kifogást nem fogad el. 
5.14.    Amennyiben Megrendelő a kiszállított árut a szállítmányozó előtt tételesen átvenni nem tudja, Megrendelő a szállítólevélre vagy árukísérő okmányra köteles ráírni, hogy a tételes áruátvétel nem történt meg az áru átadásakor, majd a leigazolandó szállítólevél vonatkozó részét kitöltve visszaadja a szállítmányozónak. Ilyen esetben az Eladó mennyiségi kifogást az átvételtől számított 48 órán belül fogad el. 
5.15.    A sérült, illetve egyéb minőségi vagy mennyiségi problémák miatt át nem vett árut Eladó térítésmentesen visszaszállítja, és jóváíró számlát készít róla. 
5.16.    Amennyiben az áru EUR palettán érkezik, Megrendelő a leszállított raklapokkal azonos darabszámú és minőségű EUR csereraklapot köteles a szállítmányozónak adni, ellenkező esetben a szállítmányozó rögzíti a szállítólevélen a raklap hiányt, és az átadott EUR raklapok nettó 4500,- Ft + ÁFA / db áron utólag kiszámlázásra kerülnek. 
 
6.    Fizetési feltételek 
6.1. Megrendelő az Eladó számláit a számlán feltüntetett fizetési határidőre köteles megfizetni. A fizetési kötelezettség teljesítésének időpontja az a nap, amikor a bank az Eladó számláján az összeget jóváírja.  
6.2. A teljes vételár megfizetéséig Eladó az áru tulajdonjogát fenntartja. 
6.3. Késedelmes fizetés esetén Eladó jogosult a Ptk. szerint meghatározott mértékű késedelmi kamat felszámítására. 
6.4. Eladó értékesítéseiről elektronikus számlát bocsát ki, melyet PDF fájl formátumban e-mail mellékletben küld meg Megrendelőnek. Az e-számlák a www.ecorgan.hu weboldalon (jelszavas bejelentkezés után), a személyes menü „számláim” menüpontja alatt is letölthetők. Amennyiben megrendelő nem járul hozzá az elektronikus számlához, előzetesen, írásban jelzi Eladónak papíralapú számla igényét a szamlazas@ecorgan.hu e-mailcímre. 
6.5. Pénzügyi hitelkeret túllépése vagy lejárt tartozás esetén Eladó jogosult a további rendelések rögzítését, visszaigazolását illetve a még ki nem szállított rendelések feladását megtagadni a tartozás rendezéséig. Ilyen estekben a Megrendelő értesítést kap a zárolás okáról, mellyel kapcsolatban a penzugy@ecorgan.hu e-mail címen illetve a 63/570-888 telefonszámon tud egyeztetni. 
 
7.    Rendelés módosítása, lemondása, visszáru 
7.1. Az 5 munkanapnál hosszabb szállítási határidők esetén a visszaigazolástól számított két munkanapon belül van lehetőség a rendelés következmények nélküli módosítására. Az ezen határidő után érkező módosítási igények, illetve az 5 munkanapnál rövidebb szállítási határidővel visszaigazolt rendelések esetén az Eladó 10% kezelési költséget számít fel (a módosítás által érintett termékek nettó értékére vetítve). 
7.2. Az Eladó által feldolgozott és visszaigazolt rendelések lemondására (törlésére) 10% kezelési költség felszámítása mellett van lehetőség (a rendelés teljes nettó értékére vetítve). 
7.3. A 7.1. és 7.2. pont szerinti kezelési költség 20%-ra emelkedik, amennyiben a módosításra vagy lemondásra a termékek szállításra történő feladását követően kerül sor. 
7.4. Amennyiben a kiszállításra a Megrendelő kifejezett kérése miatt nem a visszaigazoláson szereplő időpontban kerül sor, az Eladó a megrendelt termékeket 4 hétig ingyenesen tárolja. Ezt követően Eladó jogosult 5.000,- Ft + ÁFA / raklap / hónap tárolási díjat felszámolni. Ha a megrendelt termékek a visszaigazoláson szereplő szállítási dátumhoz képest három hónapon belül sem kerülnek lehívásra, Eladó a megrendelést a 7.2. pont szerinti kezelési költség és a jelen pont szerint felmerült tárolási költség egyidejű felszámítása mellett törli. Felek közös megegyezéssel a jelen pontban leírtaktól esetileg eltérhetnek. 
7.5. Eladó nem kötelezhető a visszáru elfogadására. Megrendelő visszáru igényét a http://bejelentes.ecorgan.hu felületen jelezheti. Eladó kizárólag az általa a Megrendelő felé 1 éven belül igazolhatóan értékesített, Eladó által jóváhagyott és engedélyezett visszárut vesz vissza. Amennyiben a feltételek nem teljesülnek, Eladó a visszaküldött termékeket nem veszi át, illetve róluk nem állít ki jóváíró számlát. 
7.6. Visszáru kizárólag sérülésmentes, hiánytalan (minden tartozékkal és dokumentációval), eredeti csomagolásában lévő termékek esetén engedélyezhető, az visszáru értékét figyelembe véve 20%kezelési költség megtérítése mellett. Eladó a visszáruzásra engedélyezett tételeket csak kísérő szállítólevéllel együtt vesz át, amelyen szerepelnie kell a termék szállítói cikkszámának, a feladó nevének, és a visszaküldés okának. Eladó sérült csomagolás esetén 4.500 Ft + Áfa újracsomagolási költséget számol fel a korábban jelzett kezelési költségen felül. 
7.7. A 7.1. – 7.6. pontokban részletezett költségekről Eladó számlát állít ki, amelyet Megrendelő köteles határidőn belül megfizetni.  
7.8. A fenti szabályoktól indokolt esetben Eladó a Megrendelő javára eltérhet. 
7.9. A 197/2014.(VIII.1.) Korm. rendelet kötelezi a kereskedőt arra, hogy gondoskodjon háztartási gép vásárláskor a régi (elektronikai hulladéknak minősülő) készülék díjmentes átvételről a vásárlótól, valamint annak ártalmatlaníttatásáról. Az ártalmatlaníttatáshoz Eladó segítséget nyújt az alábbi feltétellel: Az Eladó által forgalmazott új elektronikai termék vásárlásakor azonos rendeltetésű és mennyiségű készüléket vesz át szállító/futár a végfelhasználótól, amennyiben az új készülék megrendeléskor Megrendelő e-mailben jelzi igényét Eladó számára, készülék fajtáját és mennyiségét feltüntetve. 
7.10. Megrendelő gondoskodik róla, hogy a szállító/futár érkezésének időpontjára a régi készülék szállításra alkalmas és tiszta állapotban legyen. Előkészítés elmulasztása esetén a régi készülék elszállítását a szállító/futár megtagadja. Az elszállítás költsége megegyezik a mindenkori szállítás költségével és a Megrendelőt terheli. 
 
 
8.    Egyéb rendelkezések 
8.1. Jelen ÁSZF-ben meghatározott díjak és kedvezmények összeadódnak. 
8.2. Eladó garanciális feltételei kizárólag Magyarország területén belül érvényesek. 
8.3. Amennyiben a Megrendelő cégében a tulajdonosok vagy tulajdoni arányok tekintetében bárminemű változás történik, Megrendelő köteles arról írásban tájékoztatni Eladót. A tájékoztatási kötelezettség elmulasztása esetén a felmerülő károkért Megrendelő felelősséggel tartozik. 8.4. Eladó a személyes adatkezelés során a vonatkozó jogszabályoknak – különösen a 2011. évi CXII. 
törvény és az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete – megfelelően jár el. 
8.5. Jelen Általános Szerződési Feltételek megtalálhatóak a www.ecorgan.hu weboldalon. 
8.6. Eladó jogosult az Általános Szerződési Feltételeket egyoldalúan módosítani. Az Általános Szerződési Feltétel módosítása a Megrendelővel szemben a tájékoztatást követő 30. napon lép hatályba. 
8.7. Felek kötelesek a közöttük létrejövő megállapodást, valamint az együttműködés során tudomásukra jutott üzleti információkat bizalmasan kezelni. Kívülálló harmadik fél részére bármilyen információ kizárólag jogszabályi kötelezettség alapján, vagy a másik fél írásos hozzájárulásával adható ki. 
8.8. A jelen ÁSZF-ben és az esetleges ezt kiegészítő megállapodásokban nem szabályozott egyéb kérdésekben a 2013. évi V. törvény (Ptk.) vonatkozó rendelkezései irányadók. 
8.9. Jelen Általános Szerződési Feltételekre és az ez alapján létrejött megállapodásokra és szállításokra a magyar anyagi és eljárási jog rendelkezései alkalmazandóak. Szerződő Felek alávetik magukat a Csongrádi Járásbíróság, illetve hatáskör hiányában a Szegedi Törvényszék kizárólagos illetékességének. 
 
 
Csongrád, 2024.03.01. 
 
                    Galli Miklós                     Ecorgan Kft.